O2O, Opportunity to Order

Hur många av dina säljare är fokuserade på affärsmöjligheter som aldrig kommer att inträffa?

Kan dina säljare ta fram oemotståndliga erbjudanden för att stänga en stor affär?

Hur många av dina säljare är det som pratar med de verkliga beslutsfattarna?

Presenterar dina säljare ditt företags lösningar på ett sådant sätt att de vinner de stora affärerna?

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig  till säljledare, säljteam och enskilda säljare som behöver nå ökad framgång i att förvandla affärsmöjligheter till affärer.

Mål med utbildningen

Förse dig med de kunskaper och verktyg som är nödvändiga för att effektivisera säljarbetet  kopplat till Opportunity Management processen.

För mer detaljerad information se pdf-filen här bredvid.

Har du frågor, kontakta oss här.

Utvecklande ledarskap

Framtidens ledarskap är redan här!

Vill du veta vad som ökar ditt företags möjligheter att nå satta mål samtidigt som dina medarbetare
växer i sina roller?

Utvecklande Ledarskap (UL) ger dig snabba svar på detta. Du får även feedback på vilka av dina beteenden i vardagsarbetet som inte kommer att hjälpa dig att lyckas. Destruktiva ledarbeteenden skapar ofta demotivation och passivitet.

Utvecklande ledarskap har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan (FHS) och används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom svensk idrott.

UL beskriver de beteenden som skapar ett gynnsamt arbetsklimat. Det handlar bl.a. om hur du som ledare fungerar som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig och stark värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation som ökar delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera andra med syfte att utveckla medarbetaren i positiv riktning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer som har personalansvar. Du bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader.

Mål med utbildningen

Målet är naturligtvis att medarbetarna utvecklas för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen eller arbetsgruppen.

Det målet når du genom att utveckla dina dagliga ledarhandlingar med stöd av dina nya kunskaper kring Utvecklande ledarskap och genom de personliga beslut du tar utifrån tolkningen av de svar du får genom ditt ledarbedömningsunderlag (360-grader).

Det handlar om att skapa ett gynnsamt klimat för framgång och utveckling!

För mer detaljerad information se pdf-filen här bredvid.

Har du frågor, kontakta oss här.

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Vad styr vårt agerande i en grupp? Hur påverkas jag som individ och gruppen som helhet i olika utvecklingsfaser – och hur påverkar det gruppens arbetsresultat? Att förstå samspelet i en grupp är även en resa i att förstå sig själv. Kunskaper som påverkar ditt ledarskap, dina relationer och din förmåga att skapa goda resultat.

Utveckling av Grupp och Ledare är Sveriges mest genomförda ledarutbildning och är uppdaterad med det senaste från forskning kring grupprocesser, gruppdynamik och ledarskap med nya moment kring känslor, självkännedom och reflektion. Det är en unik resa i mänskliga relationer som ger dig insikter om dynamiska processer och inte minst om dig själv, insikter du har nytta av både ur ett ledarperspektiv och som människa.

Målgrupp

Alla som i sitt arbete leder andra människor eller arbetar i grupper – t ex chefer, projektledare, personalansvariga och konsulter på alla nivåer inom företag eller organisationer. Utbildningen är även lämplig för medarbetare.

Mål med utbildningen

Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för sin roll i detta. Att genom detta bli effektivare som gruppmedlem och ledare.

Utbildningen genomförs av Gällöfsta Perlan AB. För mer detaljerad information se pdf-filen här bredvid.

Har du frågor, kontakta oss här.

Affärsekonomi - Vad skapar lönsamhet?

”Låt alla få agera företagsägare – så att framtida beslut blir baserade på sunt affärstänkande.”

  • Behöver du få bättre förståelse för de orsak- och verkansamband som genomsyrar ett företags ekonomiska redovisning?
  • Vill du få in ett större affärsmässigt tänkande i din arbetsgrupp eller hos enskilda medarbetare?

Celemi Apples & Oranges®, en spelplansbaserad affärssimulering, gör årsredovisningar levande genom en enkel, väl genomtänkt och visuell modell av ett företag. Du och gruppen kommer att följa företagets resa från medelmåttigt till framgångsrikt via ett antal övningar som utformats för att klarlägga affärsgrunderna i ett tillverkande företag.

Deltagarna får nya kunskaper eller kan vidareutveckla tidigare färdigheter för att:

  • Läsa och tolka bokslut
  • Identifiera kritiska faktorer som påverkar lönsamheten
  • Analysera nyckeltal och prioritera i enlighet med dessa

Varför inte ta med din arbetsgrupp på en gemensam kompetensutvecklingsdag eller utmana några andra team på jobbet!

Målgrupp

Ledare och medarbetare på olika nivåer.

Mål med utbilningen

Du och gruppen kommer att upptäcka de orsak- och verkansamband som genomsyrar ett företags ekonomiska redovisning. Utifrån detta utvecklar ni ett affärssinne som stödjer bra beslutsfattande i det framtida dagliga arbetet.

För mer detaljerad information se pdf-filen här bredvid.

Har du frågor, kontakta oss här.

Att leda utan att vara chef

Många ledare leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning med ett definierat personalansvar. Det är bl.a. vanligt i matrisorganisationer och projektorganisationer. Det ställer stora krav på dina ledaregenskaper, att du kan använda dina egna och andras förutsättningar och resurser och leda människor mot ett gemensamt mål utan att ha formella mandat.

Målgrupp

Ledare som inte har personalansvar, men som har eller kommer att få ansvar för att leda, stödja och utveckla enskilda medarbetare och grupper, t.ex. som projektledare, teamledare eller coach.

Mål med utbildningen

Efter programmet känner du en ökad säkerhet i hur du ska agera som ledare så att du kan motivera och skapa engagemang för uppgiften både hos enskilda medarbetare och hos grupper.

För mer detaljerad information se pdf-filen här bredvid.

Har du frågor, kontakta oss här.

Coaching – Coachande ledarskap

Handen på hjärtat; coachar du på riktigt?

En undersökning visar att svenska chefer ägnar endast 2-5% av sin tid åt riktigt coaching!

Genom professionell coaching medverkar du till att skapa en öppnare och mer aktiv inlärning, ökad medvetenhet och större ansvarskänsla.

Målgrupp

Ledare och chefer på alla nivåer samt projektledare. Utbildningen riktar sig till dig som vill coacha på riktigt.

Mål med utbildningen

  • Efter utbildningen kan du coacha andra i att nå framgång.
  • Du är medveten om dina styrkor och dina utvecklingsområden som coach.
  • Du ökar dina möjligheter att nå satta mål.

För mer detaljerad information se pdf-filen här bredvid.

Har du frågor, kontakta oss här.